PRESENTACIÓ

Concurs de fotografia
per promoure la convivència i la interculturalitat
a la ciutat de Barcelona

És un concurs de fotografia sobre la realitat de les persones d'orígens culturals diversos a Barcelona i que mostrin les aportacions que fan a la ciutat.


Termini de presentació: 16 de desembre de 2016

Premis a la millor fotografia o fotoreportatge sobre:

 • BCN intercultural: temàtica general · 600€
  S'atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que millor reflecteixi la diversitat intercultural de la ciutat i les aportacions de la població d’origen divers a la societat.
 • BCN intercultural: infància i joventut · 600€
  S'atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que se centri en la realitat de la població infantil, adolescent o jove de la ciutat sota la mirada de la interculturalitat.
 • BCN intercultural: dones · 600€
  S'atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que millor reflecteixi la realitat de les dones d’orígens diversos a la ciutat i les seves aportacions a la societat.


 BASES

Participants

Clic BCN Intercultural és un concurs que està obert a totes les persones de qualsevol edat.

Organització i coordinació

Clic BCN Intercultural està organitzat per l'Associació Diomira amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.

Terminis i llocs d'inscripció

El termini de presentació de projectes és fins el divendres dia 16 de desembre de 2016.

La presentació de la inscripció es fa a través del formulari de la pàgina web, o opcionalment es pot fer de forma presencial.

Comitè de selecció

Les entitats organitzadores nomenaran un comitè de selecció format per experts en el camp de la imatge i per representants de l'Ajuntament de Barcelona i de l’Associació Diomira. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Altres determinacions

 • Un mateix autor/a pot presentar sols un projecte, i com a màxim pot guanyar un sol premi amb dotació econòmica.
 • Serà exclòs qualsevol treball que hagi estat premiat en un altre concurs o certamen.
 • Pel que fa als projectes seleccionats, l’acceptació d’aquests premis implica la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets d’exhibició i de reproducció de les obres per part de l’organització per un temps màxim de tres anys. En altres exposicions o presentacions dels projectes, els autors i autores, es comprometen a fer constar que el treball ha estat premiat pel Clic Barcelona Intercultural.
 • Les obres no seleccionades podran ser incorporades a la web del Clic excepte que l’autor/a expressi el contrari.
 • Els premis podran ser declarats deserts, si el jurat considera que no tenen la qualitat suficient.
 • La participació en el Clic Barcelona Intercultural implica l’acceptació d’aquestes bases.
 • L’organització pot introduir les modificacions que cregui convenients per al bon funcionament del concurs i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació d’aquestes bases.

Objectiu

La finalitat d'aquest concurs és potenciar la convivència intercultural a la ciutat de Barcelona a través de la promoció de la interacció positiva i el coneixement mutu, fent èmfasi en els aspectes comuns, l’enfortiment de vincles i el reconeixement de la diversitat entre la ciutadania.

Presentació de projectes

S’ha de presentar un reportatge fotogràfic d’instantànies integrat per fins a quatre fotografies. La presentació dels projectes serà en format digital.

Les fotografies hauran d’estar en format JPG (qualitat 12) o TIFF(amb compressió LZW per IBM PC) a 300ppp i mida d’imatge 50 cm pel costat més llarg.

Presentació a través del formulari de la pàgina web

 1. Cal omplir el següent formulari i enviar-lo prement el botó del peu.
 2. Després d'enviar la inscripció, s'indica si s'ha efectuat correctament i cal guardar el comprovant.

Presentació presencial

  Es demana si és possible que la inscripció es faci a través del formulari de la pàgina web i no de forma presencial.

 1. Adjuntar en suport digital (CD/DVD/USB):
  • El full d'inscripció (.docx) degudament emplenat en el mateix .docx, i no escanejat.
  • Una fotografia de l'autor/a de mig cos a 300 ppp (10 cm. x 15 cm.)
  • La carpeta amb les fotografies presentades d'acord amb el format especificat a les bases.
 2. Presentar el CD/DVD/USB a l'Associació Diomira

L’organització, en cas de resultar seleccionades, farà les ampliacions necessàries per exposar les fotografies en format superior, assumint la realització i emmarcament de les còpies que es mostraran en una exposició pública i també determinarà la presentació final.

Premis

El concurs contempla la dotació de tres premis a la millor fotografia o fotoreportatge:

 • BCN intercultural: temàtica general.
  S’atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que millor reflecteixi la diversitat intercultural de la ciutat i les aportacions de la població d’origen divers a la societat.
 • BCN intercultural: infància i joventut.
  S’atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que se centri en la realitat de la població infantil, adolescent o jove de la ciutat sota la mirada de la interculturalitat.
 • BCN intercultural: dones.
  S’atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que millor reflecteixi la realitat de les dones d’orígens diversos a la ciutat i les seves aportacions a la societat.

La quantia econòmica de cadascun d’aquests premis és de 600€.

Informació / Adreces d'interès

 • Diomira
  Vilamarí, 54, baixos
  08015 Barcelona
  Tel. 93 425 48 23
  clic@diomira.net
  www.diomira.net
  Horari: de dilluns a divendres de 9:30h. a 14h., i dilluns i dijous de 17h.a 19h. CARTELLS