PRESENTACIÓ

Concurs de fotografia
per promoure la convivència i la interculturalitat
a la ciutat de Barcelona

És un concurs de fotografia sobre la realitat de les persones d'orígens culturals diversos a Barcelona i que mostrin les aportacions que fan a la ciutat.


Termini de presentació: 16 de desembre de 2016

Premis a la millor fotografia o fotoreportatge sobre:

 • BCN intercultural: temàtica general · 600€
  S'atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que millor reflecteixi la diversitat intercultural de la ciutat i les aportacions de la població d’origen divers a la societat.
 • BCN intercultural: infància i joventut · 600€
  S'atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que se centri en la realitat de la població infantil, adolescent o jove de la ciutat sota la mirada de la interculturalitat.
 • BCN intercultural: dones · 600€
  S'atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que millor reflecteixi la realitat de les dones d’orígens diversos a la ciutat i les seves aportacions a la societat.


 BASES

Participants

Clic BCN Intercultural és un concurs que està obert a totes les persones de qualsevol edat.

Organització i coordinació

Clic BCN Intercultural està organitzat per l'Associació Diomira amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.

Terminis i llocs d'inscripció

El termini de presentació de projectes és fins el divendres dia 16 de desembre de 2016.

La presentació de la inscripció es fa a través del formulari de la pàgina web, o opcionalment es pot fer de forma presencial.

Comitè de selecció

Les entitats organitzadores nomenaran un comitè de selecció format per experts en el camp de la imatge i per representants de l'Ajuntament de Barcelona i de l’Associació Diomira. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Altres determinacions

 • Un mateix autor/a pot presentar sols un projecte, i com a màxim pot guanyar un sol premi amb dotació econòmica.
 • Serà exclòs qualsevol treball que hagi estat premiat en un altre concurs o certamen.
 • Pel que fa als projectes seleccionats, l’acceptació d’aquests premis implica la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets d’exhibició i de reproducció de les obres per part de l’organització per un temps màxim de tres anys. En altres exposicions o presentacions dels projectes, els autors i autores, es comprometen a fer constar que el treball ha estat premiat pel Clic Barcelona Intercultural.
 • Les obres no seleccionades podran ser incorporades a la web del Clic excepte que l’autor/a expressi el contrari.
 • Els premis podran ser declarats deserts, si el jurat considera que no tenen la qualitat suficient.
 • La participació en el Clic Barcelona Intercultural implica l’acceptació d’aquestes bases.
 • L’organització pot introduir les modificacions que cregui convenients per al bon funcionament del concurs i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació d’aquestes bases.

Objectiu

La finalitat d'aquest concurs és potenciar la convivència intercultural a la ciutat de Barcelona a través de la promoció de la interacció positiva i el coneixement mutu, fent èmfasi en els aspectes comuns, l’enfortiment de vincles i el reconeixement de la diversitat entre la ciutadania.

Presentació de projectes

S’ha de presentar un reportatge fotogràfic d’instantànies integrat per fins a quatre fotografies. La presentació dels projectes serà en format digital.

Les fotografies hauran d’estar en format JPG (qualitat 12) o TIFF(amb compressió LZW per IBM PC) a 300ppp i mida d’imatge 50 cm pel costat més llarg.

Presentació a través del formulari de la pàgina web

 1. Cal omplir el següent formulari i enviar-lo prement el botó del peu.
 2. Després d'enviar la inscripció, s'indica si s'ha efectuat correctament i cal guardar el comprovant.

Presentació presencial

  Es demana si és possible que la inscripció es faci a través del formulari de la pàgina web i no de forma presencial.

 1. Adjuntar en suport digital (CD/DVD/USB):
  • El full d'inscripció (.docx) degudament emplenat en el mateix .docx, i no escanejat.
  • Una fotografia de l'autor/a de mig cos a 300 ppp (10 cm. x 15 cm.)
  • La carpeta amb les fotografies presentades d'acord amb el format especificat a les bases.
 2. Presentar el CD/DVD/USB a l'Associació Diomira

L’organització, en cas de resultar seleccionades, farà les ampliacions necessàries per exposar les fotografies en format superior, assumint la realització i emmarcament de les còpies que es mostraran en una exposició pública i també determinarà la presentació final.

Premis

El concurs contempla la dotació de tres premis a la millor fotografia o fotoreportatge:

 • BCN intercultural: temàtica general.
  S’atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que millor reflecteixi la diversitat intercultural de la ciutat i les aportacions de la població d’origen divers a la societat.
 • BCN intercultural: infància i joventut.
  S’atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que se centri en la realitat de la població infantil, adolescent o jove de la ciutat sota la mirada de la interculturalitat.
 • BCN intercultural: dones.
  S’atorgarà al reportatge que destaqui per la seva qualitat tècnica i artística i que millor reflecteixi la realitat de les dones d’orígens diversos a la ciutat i les seves aportacions a la societat.

La quantia econòmica de cadascun d’aquests premis és de 600€.

Informació / Adreces d'interès

 • Diomira
  Vilamarí, 54, baixos
  08015 Barcelona
  Tel. 93 425 48 23
  clic@diomira.net
  www.diomira.net
  Horari: de dilluns a divendres de 9:30h. a 14h., i dilluns i dijous de 17h.a 19h. CARTELLSINSCRIPCIÓ

Instruccions sobre la inscripció


 1. Omplir el formulari i enviar-lo prement el botó del peu
 2. Després d'enviar la inscripció, s'indica si s'ha efectuat correctament i cal guardar el comprovant

 • Només es permet enviar existosament una inscripció per cada NIF/NIE/Passaport
 • La pujada dels arxius pot ser lenta.
 • La inscripció es tancarà automàticament el dia indicat a les bases.
 • Es recomana no esperar a l'últim moment per evitar sobrecàrregues.

Dades personals


Nom Cognom1 Cognom2
Adreça CP Població
Telèfon fix Telèfon mòbil EMail
Data de naixement (dd/mm/yyyy)
Tipus / Document
Fotografia de mig cos de l'autor/a (300ppp, 10cm. x 15cm.)

Dades del reportatge


Títol
Descripció
Número de fotografies

Dades de les fotografies


Primera fotografia
Títol Lloc Data
Segona fotografia
Títol Lloc Data
Tercera fotografia
Títol Lloc Data
Quarta fotografia
Títol Lloc Data

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que faciliteu mitjançant aquest formulari s’integraran a un fitxer de Diomira amb la finalitat de gestionar el concurs de fotoperiodisme Clic.
Us garantim la confidencialitat en el tractament de les dades esmentades i us informem que en qualsevol moment teniu dret a accedir a la informació que us concerneix recopilada en el fitxer, rectificar-la de nou o cancel·lar-la, així com a oposar-vos al tractament, adreçant-vos per escrit al carrer de Vilamarí, 54, baixos, 08015 Barcelona o a l’adreça de correu electrònic clic@diomira.net